ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑ.Σ.Υ.Α.Τ.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΣΥΑΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΣΥΑΤΕ-1