ΠΡΟΣΦΟΡΑ του κ. Παπακωνσταντίνου για την διαφορά της επικούρησης.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.-Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ISO 9001:2015 Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα – Κολωνάκι Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182 Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 54 www.publiclaw-lawfirm.gr

AP. PAPACONSTANTINOU – Ν.Κ. HLEPAS & PARTNERS LAW FIRM 30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens – Kolonaki Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182 Office in Thessaloniki: Tsimiski 54 www.publiclaw-lawfirm.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε. ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Αλ. Παπαϊωάννου

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Ε.Λ.Ε.Μ.)

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

            Όπως έχουμε ενημερώσει τον Σύλλογό σας, με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 παραπέμφθηκαν σε πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τα νομικά ζητήματα που αφορούν τη διακοπή χορήγησης της μηνιαίας επικουρήσεως του πρώην Ε.Λ.Ε.Μ. Κατά την ορθότερη άποψη, η εν λόγω διακοπή καταβολής της επικουρήσεως αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενόψει τούτων, κρίνεται αναγκαίο οι δικαιούχοι της επικούρησης να ασκήσουν άμεσα αγωγές κατά του e-ΕΦΚΑ (ως διαδόχου του ΕΤΕΑΕΠ), ασκώντας παράλληλα παρέμβαση στην πρότυπη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Άνοιξη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη υπόθεση κρίνεται, από νομικής επόψεως, ως ιδιαίτερα σοβαρή και χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης. Πέραν τούτου, η άσκηση αγωγής είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διακοπεί η (πενταετής) παραγραφή των αξιώσεων. Επισημαίνεται εξάλλου ότι σε περίπτωση που κερδηθεί η πρότυπη δίκη στο Σ.τ.Ε. είναι πιθανόν να μην λάβουν την παροχή (όπως έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις), όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή.

            Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά, προτίθεται να αναλάβει, υπό τον συντονισμό του Συλλόγου σας, την άσκηση των ως άνω αγωγών εκ μέρους των ενδιαφερομένων μελών του, καθώς και την άσκηση της παρεμβάσεως στην πιλοτική δίκη. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας προτείνεται, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας με τον Σύλλογό σας και τα μέλη του, το ποσοστό του 4% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών. Οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν το ποσό των 40 ευρώ, προκειμένου για την κάλυψη μέρους των αναγκαίων δαπανών.

            Σε περίπτωση που αποφασιστεί τούτο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου σας, το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, τα κάτωθι στοιχεία: 1. Την απόφαση συνταξιοδότησης, 2. Την εισηγητική πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης (εφόσον την έχουν), 3. Εκκαθαριστικό της επικουρικής σύνταξης οποιουδήποτε μήνα του έτους κατά το οποίο διεκόπη η καταβολή της και 4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή μέσω του e-gov) το σχέδιο εξουσιοδότησης – εργολαβικού δίκης που επισυνάπτεται στην παρούσα.  

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά!

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συνημμένο: