ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σ.Π 30.09.2013

ΠΡΟΣ

Τον Σ.Π

Αγαπητέ Σ.Π

Σε ευχαριστώ για το «κουΐζ» της 16/09/2013.

Όμως , βοήθησέ με με κάτι παραπάνω!!  Πριν προφτάσει το «πρωτοπαλίκαρο» να μας «χαιρετήσει» αναχωρώντας για τη ….. Βραζιλία…….

Η εκτίμησή μου είναι ότι ένα είναι  το πρόσωπο, με τα τρία «προσωνύμια»!!

Βοήθησε ,  λίγο παραπάνω !! Πριν είναι αργά …….