Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TOY Ο.ΣΥ.ΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ-ΣΥΝ