ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.ΣΥ.ΑΤΕ

Συμπληρωματική-πρόσκλησης-της-Γενικής-Συνέλευσης