Απόψεις 22.5.2013

Από τους Συμβούλους κ.κ Παναγιωτόπουλο και Χύμη κατατέθηκε στο Προεδρείο σήμερα (20/5) ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα « Τα οικονομικά του επικουρικού και πως εξελίχθησαν» και αίτημα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα!
Το Προεδρείο του Συλλόγου , ακολουθώντας την δεοντολογία, δημοσιοποιεί τις απόψεις των Συντακτών, αυτούσιες , δηλώνοντας ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα η μη των αναγραφομένων

Download