ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Φ. ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ                        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                          ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΤΕ                                 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 –  Τ.Κ. 106 71                                                ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – T.K. 105 61                          ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583                                     ΤΗΛ.: 210/3250540,  2103212732                         FAX : 210 36 02 101                                                              FAX  : 210/3250667                                                   email : silsinate@hotmail.com                                            email : info@pasysyate.gr

 

 Συνάδελφοι,

Όλες οι προσπάθειες των δύο συλλόγων συνταξιούχων ΑΤΕ  για τη μη φορολόγηση της προκαταβολής που μας χορηγήθηκε  το έτος 2016, δεν είχαν μέχρι σήμερα κανένα αποτέλεσμα. Πως να έχουν όμως αποτέλεσμα, όταν οι υπεύθυνοι του ΤΥΠΑΤΕ έχουν φροντίσει από την πρώτη στιγμή για το αντίθετο; Επεδίωξαν με μανία να φορολογηθεί, τα κατάφεραν, και σήμερα είναι σε απόγνωση όλοι οι συναδέλφοι.

Οι Διοικούντες  το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ  είχαν την αποκλειστική ευθύνη για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου και την καταχώρηση των ανωτέρω ποσών στο σωστό κωδικό. Εξελέγησαν με την ψήφο των συναδέλφων για να διαχειριστούν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ υπεύθυνα, να αποφύγουν τη κατασπατάληση τους σε σκοπούς που δεν προβλέπει το καταστατικό και να φροντίσουν τα συμφέροντα των δικαιούχων μελών.

Αγνόησαν όμως τα συμφέροντα μας, και αφού δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τη διανομή των αποθεματικών στους δικαιούχους συναδέλφους, φρόντισαν με εκδικητική διάθεση όχι μόνο να φορολογηθούν τα ποσά αυτά, αλλά και να σαμποτάρουν κάθε παρέμβαση μας προς την ΑΑΔΕ και κάθε προσπάθεια μας για να αντιστρέψουμε τη κατάσταση και να μη φορολογηθούμε.

Ενώ έπρεπε να ενδιαφερθούν και να ψάξουν οι ίδιοι με ποιό τρόπο πρέπει να δηλωθούν στην εφορία και σε ποιό κωδικό πρέπει να καταχωρηθούν, ώστε να μην επιβαρυνθούμε με άδικο φόρο, φρόντισαν να ανοίξουν αλληλογραφία και να θέτουν αστεία και επικίνδυνα ερωτήματα προς το Υπουργείο, μάλλον για να σιγουρέψουν τη φορολόγηση.

Μερικοί από αυτούς δεν πήραν το δικαιούμενο ποσό, μάλλον γιατί ήξεραν ότι θα αγωνιστούν με πάθος για να φορολογηθεί. Βέβαια είναι διαθέσιμο να το εκταμιεύσουν τη στιγμή που εκείνοι θα αποφασίσουν, και γιατί όχι να μην ελπίζουν ότι αργότερα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και θα το πάρουν αφορολόγητο. Ας πληρώσουν οι άλλοι τώρα για να ενισχύσουν τον Κατρούγκαλο και γι’ αυτούς έχει ο Θεός. Εκτός αν είναι υπεράνω χρημάτων και έχουν τόσα πολλά, ώστε να αδιαφορούν για αυτά που δικαιούνται. 

Έστω και τώρα αν θέλουν να κάνουν κάτι για τους συναδέλφους, όλοι τους να φροντίσουν να έχει την απαραίτητη απαρτία η Γενική Συνέλευση της 15/7/2017 και να δεχτούν ότι τα ποσά που μας χορήγησαν δεν είναι έκτακτο βοήθημα όπως το ονόμασαν, αλλά προκαταβολή έναντι εφάπαξ μελλοντικής παροχής που είναι το σωστό και δίκαιο. Μπορούν και την τελευταία στιγμή να δείξουν ότι είναι ικανοί να κάνουν κάτι χρήσιμο και για τους συναδέλφους.

Σύμφωνα με την άποψη των φοροτεχνικών και νομικών που συνεργαζόμαστε, πρέπει να οριστικοποιήσετε την φορολογική σας δήλωση χωρίς επιφύλαξη , για να μην μπείτε σε περιπέτειες αντιμετωπίζοντας ελέγχους από την Δ.Ο.Υ παλαιοτέρων ετών δηλώσεων σας. Σε  περίπτωση που προκύψει  κάτι θετικό με τις ενέργειες που συνεχίζονται από τους Συλλόγους,  τότε θα υποβάλλετε  τροποποιητική δήλωση. Σε κάθε  περίπτωση  θα ενεργήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες του Δικηγορικού Γραφείου. Σε συνέχεια της από 6-7-2017 ανακοίνωσης μας σχετικά με την υποβολή της δήλωσης, λόγω των πολλών ερωτήσεων που δεχόμεθα από τους συναδέλφους, σας παραθέτουμε συμπληρωματικά τις παρακάτω διευκρινήσεις που λάβαμε από το δικηγορικό γραφείο.

ΤΑ Δ.Σ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Προκειμένου να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή απαιτείται οπωσδήποτε υποβολή της δήλωσης με επιφύλαξη?  

Δεν τίθεται ως προαπαιτούμενο για την ενδικοφανή προσφυγή , όμως στην περίπτωση υποβολής με επιφύλαξη δηλώνεται εξαρχής η εναντίωση του φορολογούμενου στην εσφαλμένη καταχώρηση στον κωδικό 301 του καταβληθέντος ποσού από τον ΕΛΕΜ.

Προκειμένου να ασκηθεί η ενδικοφανής προσφυγή απαιτείται τροποποιητική δήλωση?

Ο νόμος προβλέπει την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής επί απόρριψης της τροποποιητικής δήλωσης,όμως πρακτικά στην περίπτωσή μας, η ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι αδύνατη καθώς παραμένει καταχωρημένος ο εσφαλμένος κωδικός 301 και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε παρά μόνο υποβάλλοντας χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση κι αυτό μόνο στην περίπτωση που δεχτεί χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται έκαστος. Επομένως τροποποιητική θα υποβληθεί μόνο στην περίπτωση που η Δ.Ο.Υ.  δέχεται χειρόγραφη δήλωση .

Αναστέλλεται υποχρεωτικά η πληρωμή του φόρου με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής?

Όχι όποιος θέλει πληρώνει όλο το φόρο κανονικά, όμως αν κάποιος θέλει αναστολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου το ζητάει εγγράφως είτε με χωριστή επιστολή είτε με αίτημα μέσα στο κείμενο της ενδικοφανούς προσφυγής.Το αίτημα της αναστολής κατατίθεται την ίδια μέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Δηλαδή υπαρχει η δυνατότητα αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού εαν με την ενδικοφανή προσφυγή ζητηθεί στο τέλος του κειμένου ρητά και η αναστολή του 50% προσθέτοντας στο υπόδειγμα της ενδικοφανούς προσφυγής την φράση “Να ανασταλεί η καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της ………………..πράξης.`` Με την υποβολή αναστολής μέσω ενδικοφανούς προσφυγής δύναται να ανασταλλεί (αν γίνει δεκτή) το 50% του ποσού μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της ενδικοφανούς προσφυγής δλδ μέχρι 120 μέρες, που μπορεί να απαντήσει η εφορία. Συνήθως η εφορία χορηγεί την αναστολή καταβολής του 50% του ποσού μέχρι να αποφανθεί επί της ουσίας της ενδικοφανούς προσφυγής .Όμως αν απορρίψει την ενδικοφανή προσφυγή, το 50% του φόρου που θα έχει προσωρινά ανασταλλεί, βαρύνεται με τόκους . Στη συνέχεια τρέχουν οι 30 ημέρες για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ποιο το όφελος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής?

Όποιος αμφισβητεί το ποσό του επιβληθέντος φόρου έχει δικαίωμα εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα του υποβάλλοντας στην εφορία του την προσφυγή βάσει του δωρεάν υποδείγματος , συμπληρώνοντας τα στοιχεία και το ποσό του φόρου του και ζητώντας εάν το επιθυμεί επιπλέον την αναστολή του 50% του φόρου βάσει των ως άνω. Η ενδικοφανής προσφυγή στη Δ.Ο.Υ. είναι προυπόθεση του νόμου για να ασκήσουμε εάν χρειαστεί στο μέλλον διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας το ποσό του φόρου που κακώς μας επέβαλλαν. Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς αναστέλλεται από 1η έως 31η Αυγούστου.Ετσι αν κάποιος υποβάλλει την φορολογική του Δήλωση, λογού χάριν στις 17/7, η 30η προθεσμία άσκησης ενδικοφανους προσφυγής ξεκινά από την επόμενη ήμερα, ήτοι 18/7   η οποία αναστέλλεται τον μήνα  Αύγουστο και συνεχίζεται από 1η Σεπτεμβρίου . Επομενως στο ως άνω παράδειγμα από τις 18/7 έως 1/8 περασαν 12 ημερες, αναστέλλεται η προθεσμία  για τον μήνα Αύγουστο και οι επόμενες 18 ημερες (προκείμενου να συμπληρωθει η  προθεσμία 30 ημερών ) ξεκινούν από 1η Σεπτεμβριου. Άμεσο όφελος είναι ότι μπορεί να γίνει και εν μέρει δεκτή η προσφυγή και  να μειωθεί μέρος  του ποσού του φόρου. Αν θέλουμε παρόλη την μείωση προχωράμε σε προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου και για το υπόλοιπο ποσό. Αν απορριφθεί η προσφυγή γεννιέται το δικαίωμα προσφυγής μας στα διοικητικά δικαστήρια

 ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από την επομένη ημέρα της υποβολής της φορολογικής δηλώσεως ξεκινά η προθεσμία των 30 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής στην εφορία. Η προθεσμία αυτή κατά το ίδιο άρθρο αναστέλλεται από 1η έως 31η Αυγούστου.

Από την άσκηση της ενδικοφανους προσφυγής, η Δ.Ο.Υ. έχει χρονικό περιθώριο 120 ημερών  όπου:

Α) Είτε θα απαντήσει επί του θέματος της ενδικοφανούς προσφυγής

Εάν δεχθεί την προσφυγή λήγει το θέμα αμφισβήτησης του φόρου σε αυτό το σημείο. Οι πιθανότητες βέβαια είναι λίγες καθώς συνήθως αποφεύγει η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί και συνήθως απορρίπτει την προσφυγή ώστε να αποφανθούν τα Δικαστήρια.

Στην περίπτωση (Α) που η Δ.Ο.Υ. απαντήσει αρνητικά απορρίπτοντας την ενδικοφανή προσφυγή,(βλέπετε υπόδειγμα) η προθεσμία για την άσκηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ κατά της αποφάσεως της ενδικοφανούς προσφυγής , είναι 30 ημέρες και πάλι και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως επι της ενδικοφανούς προσφυγής σε εκείνον που αφορά ή από τότε που ο ενδιαφερόμενος έλαβε αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της αποφάσεως.

Β) Είτε θα παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή χωρίς να απαντήσει η Δ.Ο.Υ.

Στην δεύτερη περίπτωση (Β) η προθεσμία για την άσκηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (30 ημέρες) τρέχει από την άπρακτη προθεσμία των 120 ημερών που είχε η Δ.Ο.Υ στην διάθεση της προκειμένου να αποφανθεί επί της ενδικοφανους προσφυγής.