Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Μετά και από την επισυναπτόμενη εξώδικη δήλωση –πρόσκληση –διαμαρτυρία που κοινοποιήσαμε νομίμως στον ΤΥΠΑΤΕ και στον ΕΛΕΜ σας γνωρίζουμε ότι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη καταχώρηση του ποσού που κατέβαλλε στον κωδικό στο taxisnet είναι το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ  και μόνο αυτό δύναται και οφείλει να προβεί στην διόρθωση  της εσφαλμένης καταχώρησης στην οποία προέβη.

Είναι υποχρεωμένο, προκειμένου να διορθώσει το σφάλμα του, όπως άλλωστε ρητά τον προσκαλέσαμε με τις εξώδικες προσκλήσεις μας,  να δημιουργήσει νέο αρχείο καταχωρώντας την προκαταβολή εφάπαξ μελλοντικής παροχής στον ορθό κωδικό ώστε όποιος  υποβάλλει την φορολογική του δήλωση μέχρι την 17/7 να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα της επιπλέον φορολόγησης.  Οφείλει επίσης να  χορηγήσει βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η ορθή ηλεκτρονική καταχώρηση στον σωστό κωδικό του καταβληθέντος ποσού ώστε όποιος έχει ήδη υποβάλλει την φορολογική του δήλωση, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει διορθωτική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. του επισυνάπτοντας την βεβαίωση του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ.

Σε περίπτωση που το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ αδρανήσει θα ασκήσουμε αγωγή και μήνυση εναντίον κάθε υπευθύνου του για τις εσφαλμένες ενέργειες εις βάρος μας.   Έκαστος  θα υποβάλλει με επιφύλαξη την φορολογική του δήλωση ώστε στην συνέχεια να κάνει τροποποιητική δήλωση η οποία είτε  θα γίνει δεκτή ή θα ζητηθούν εξηγήσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα ασκήσουμε ενδικοφανή προσφυγή, σχέδιο της οποίας θα ακολουθήσει  η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια αναζητώντας το επιπλέον ποσό του φόρου.

Τα ως άνω θα πρέπει να γίνουν εφόσον οριστικοποιηθεί η κατά πληροφορίας αρνητική απάντηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων  Εσόδων.

Συνημμένα  σας παραθέτω οδηγίες  και σχέδιο για την ενδικοφανή προσφυγή, που μας εδόθησαν από το δικηγορικό  γραφείο της  Ανναμπέλας Θεοχαροπούλου , ώστε να μπορεί ανεξάρτητα ο καθένας μας να καταθέσει την προσφυγή στην Δ.Ο.Υ. του.