ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 27.7.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Σχετικά με τη δήλωση και τη φορολόγηση των αναδρομικών του 11μήνου (6ος 2015 – 5ος 2016), που μας καταβλήθηκαν τον Οκτώβρη 2020 για τις κύριες συντάξεις από τις μνημονιακές περικοπές των νόμων 4051, 4093/ 2012, δυστυχώς με την υπ’ αριθμ. Α1035/2021 απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε θεωρούνται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται».

Δεν έλαβε υπόψη του τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας για την εξεύρεση λύσης, όπως επιβάλλουν οι αρχές της ισονομίας, του δικαίου και της χρηστής Διοίκησης, ώστε να μην φορολογηθούν με τους αυξημένους συντελεστές φορολόγησης τα κουτσουρεμένα αναδρομικά που λάβαμε για τις μνημονιακές περικοπές, αλλά αυτοτελώς με 20%, όπως ίσχυσε σε αντίστοιχη περίπτωση των «ειδικών μισθολογίων» το 2018 ( φορολόγηση των αναδρομικών των στρατιωτικών και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας).

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι Συνταξιούχοι πρέπει να υποβάλουν από τον Σεπτέμβριο 2021, που θα ανοίξει η πλατφόρμα και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τροποποιητικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα έτη του 2015 και του 2016, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αναδρομικών που έχουν αναρτηθεί σε ξεχωριστά πεδία στο Taxis.

Πιό συγκεκριμένα, για τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε συντάξεις του έτους χρήσης 2015 θα πρέπει να γίνει τροποποιητική της δήλωσης του φορολογικού έτους 2016 και για τα αναδρομικά για το έτος χρήσης 2016 τροποποιητική της δήλωσης του φορολογικού έτους 2017, προκειμένου τα ποσά των αναδρομικών να συμπεριληφθούν στα εισοδήματα των εν λόγω ετών και να επιβληθεί, μετά την νέα εκκαθάριση αφού συνυπολογισθούν και τα παραπάνω ποσά, ο αναλογούν φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με τους παρακάτω συντελεστές:

α) για το έτος 2015 από 22% έως 42% και για την Εισφορά Αλληλεγγύης (για ποσά πάνω από 12.000 ευρώ) από 2% έως 8%

β) για το έτος 2016 από 22% έως 45% και για την Εισφορά Αλληλεγγύης (από 12.000 ευρώ και άνω) από 2,2% έως 10%

Ο Σύλλογός μας διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Υπουργείο Οικονομικών και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα αναδρομικά ποσά που λάβαμε να φορολογηθούν αυτοτελώς με 20%, όπως φορολογήθηκαν και τα αναδρομικά των συνταξιούχων των παραπάνω αναφερομένων ειδικών μισθολογίων.

Το αίτημα μας είναι εύλογο και δίκαιο, γιατί αφενός τα αναδρομικά καταβλήθηκαν μειωμένα και με καθυστέρηση πέντε χρόνια άτοκα και αφετέρου όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν ίδια φορολογική αντιμετώπιση από την Πολιτεία.
Επιπλέον σημαντικός λόγος να δεχτούν το αίτημα μας είναι ότι δεν μας καταβλήθηκαν οι αντισυνταγματικές μειώσεις για τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα.
Βέβαια για τις επικουρικές και τα δώρα ευχόμεθα η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ να μας δικαιώσει.