ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Με προηγούμενες ανακοινώσεις μας σας ενημερώσαμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να καταβάλλει εφάπαξ τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, αλλά μόνο τα αναδρομικά για τις μνημονιακές περικοπές στις κύριες συντάξεις και όχι στις επικουρικές και στα δώρα όπως προβλέπει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η καταβολή των αναδρομικών θεωρείται ότι θα είναι σημαντική ενίσχυση προς την πραγματική οικονομία.

Γι αυτό καταβάλλεται προσπάθεια από την Κυβέρνηση οι εκταμιεύσεις να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ίσως και το μήνα Σεπτέμβριο. Με κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας θα οριστούν οι όροι και οι διαδικασίες καταβολής των ποσών στους συνταξιούχους.

Από το άρθρο 114 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αναφέρεται στην καταβολή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων της περιόδου από Ιούνιο 2015 έως Μάϊο 2016, προκύπτει -εμμέσως-ότι από τα αναδρομικά αυτά ποσά θα παρακρατηθεί άμεσα φόρος εισοδήματος 20%.
Στη συνέχεια, τα προ φόρου ποσά θα πρέπει να δηλωθούν από τους δικαιούχους είτε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2021 ως εφάπαξ καταβληθέν εισόδημα του 2020, είτε ως εισοδήματα των ετών 2015-2016, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για αυτά τα έτη.

Αυτά προκύπτουν επειδή στον νόμο δεν συμπεριλήφθηκε καμία παράγραφος για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των συγκεκριμένων ποσών. Αν δεν προστεθεί μια τέτοια παράγραφος με νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, τότε θα ισχύσουν όλα όσα περιγράφονται παραπάνω.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να εξαιρέσει τα ποσά αυτά από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις με φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης που προβλέπουν τα άρθρα 15 και 43Α του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), διαφορετικά θα προκληθούν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των δικαιούχων.

Άμεσα όλοι μαζί οι Σύλλογοι Συνταξιούχων θα πρέπει να ασκήσουν ισχυρή πίεση προς την Κυβέρνηση, ώστε να αναγκαστεί να νομοθετήσει την αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών με 20% και απαλλαγή από κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.