ΕΠΑΝΑΧΩΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667                       Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr                                                            10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 17/5/2019

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Την 30-4-2019 αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας Ανακοίνωση με την οποία σας ενημερώσαμε για την διακοπή και την επαναχορήγηση των επικουρικών συντάξεων, σε εφαρμογή των Νόμων 4554/ 18-7-2018 και 4578/3-12-2018.                                                                                                                                              Από λάθος ερμηνεία των Νόμων αυτών και από παραπληροφόρηση δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση και αναστάτωση, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος μας να δέχεται καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα από Συνταξιούχους.                                                                                                                                                         Μετά από το γεγονός αυτό και σε συνέχεια της προηγούμενης Ανακοίνωσης μας παραθέτουμε εκ νέου τις παρακάτω διευκρινήσεις:                                                                                                                                         1)Όσες συντάξεις έχουν διακοπεί από 1-1-2019 και εντεύθεν, επαναχορηγήθηκαν τον μήνα Μάϊο.             2)Τον επόμενο μήνα θα καταβληθούν και τα αναδρομικά των συντάξεων αυτών από το μήνα διακοπής τους .                                                                                                                                                                       3)Αναμένεται να γίνει επαναχορήγηση και των συντάξεων που διακόπηκαν από την ψήφιση των ανωτέρω Νόμων.                                                                                                                                                                    4)Οι συντάξεις πλέον δεν θα διακόπτονται και θα χορηγούνται από τον πρώτο μήνα συνταξιοδότησης και μέχρι την ημερομηνία θανάτου, τόσο του ασφαλισμένου όσο και του δικαιούχου της σύνταξης μετά τον θάνατο του.                                                                                                                                                      Όπως σας έχουμε ενημερώσει περιμένουμε σύντομα να εκδικαστεί η προσφυγή μας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, για τις συντάξεις που είχαν διακοπεί παλαιότερα. Μετά την ψήφιση και εφαρμογή των ανωτέρω Νόμων ενισχύεται η προσφυγή μας και αυξάνονται οι πιθανότητες πλήρους δικαίωσης μας.         Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας με εξώδικο προς το ΕΤΕΑΕΠ ζήτησε την άμεση επαναχορήγηση όλων των συντάξεων που έχουν διακοπεί.                                                                                                          Σε περίπτωση που αγνοηθεί το εξώδικο μας και δεν επαναχορηγηθούν, θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ