Aνεξόφλητες δαπάνες για φάρμακα , νοσηλεία κ.λπ 7.1.2014

 

                                 Aνεξόφλητες δαπάνες για φάρμακα , νοσηλεία κ.λπ

 

Αθήνα, 7/1/2014

 

Στην ανακοίνωσή μας Νο 37 που στάλθηκε σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας και αναρτήθηκε και στο site μας , έγινε με μεγάλη λεπτομέρεια ενημέρωση για τη σοβαρή αυτή εκκρεμότητα.

Δυστυχώς πέρασε αρκετός καιρός και το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Όχι βέβαια από υπαιτιότητα ή αδράνεια των δύο Συλλόγων μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό κάποιοι πίστεψαν πως τους παρουσιάστηκε η ευκαιρία και άρχισαν ξανά την παραπληροφόρηση με στόχο , όπως πάντα να καταφέρουν να κλονισθεί η εμπιστοσύνη των συναδέλφων Συνταξιούχων προς τα Δ.Σ  των δύο Συλλόγων μας. Και ακόμη να διαρραγεί και η συνεργασία των Δ.Σ των δυο Συλλόγων μας.

Επαναφέρουμε σήμερα το θέμα αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας. Και προπαντός για τη σωστή πληροφόρησή σας , όσον αφορά τις μέχρι τώρα από  κοινού προσπάθειες και ενέργειες των δύο Συλλόγων μας για την επίλυση του τόσου σοβαρού θέματος , που είχε οικονομικές επιβαρύνσεις σε όλους μας. σε άλλους πολύ και σε άλλους λιγότερο.

Υπενθυμίζουμε και πάλι πως: Α

  1. Όπως γνωρίζετε , τις ανεξόφλητες δαπάνες για φάρμακα , νοσηλεία (εγγυητικές) επιστολές κ.λπ., μας τα οφείλει ο κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ. Και από αυτόν αξιώνουμε ο καθένας μας , την εξόφληση τους. Ήδη από ότι πληροφορούμαστε συνάδελφοι έχουν καταθέσει σχετικές αγωγές. (Υπ’ όψιν πως οι αγωγές είναι ατομικές και δε νομιμοποιείται ο Σύλλογος να τις κάνει.)
  2. Για τον κλάδο Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, από 1/8/2012 (κλείσιμο ΑΤΕ) εώς 31/5/2013(υπαγωγή μας στον ΕΟΠΥΥ), πληρώναμε εισφορές κατά κύριο λόγο μόνο 8.000 περίπου –  ασφαλισμένοι συνταξιούχοι , και λίγοι ασφαλισμένοι από τις «λοιπές» εταιρίες του ομίλου ΑΤΕ. Οι εισφορές των εργαζομένων  υπαλλήλων της τέως  ΑΤΕ  και νυν Τράπεζας Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ) , από 27/7/2012 πληρώνονταν στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ.)
  3. Στο διάστημα αυτό ο κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, με απόφαση του «Δ.Σ»  του, δανείστηκε και έλαβε τελικά δάνειο από τα αποθεματικά του λογαριασμού του κλάδου επικούρησης ΕΛΕΜ. Με υποθήκη στα περιουσιακά του στοιχεία (κτήμα Χαλκιδικής.)
  4. Η Τράπεζα Πειραιώς για το κλάδο Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ κατέβαλε ένα εκατομ. €  γιατί οι εν ενεργεία υπάλληλοι της τέως ΑΤΕ, με την ανοχή του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ ελάμβαναν περίθαλψη και μετά την  1/8/2012από το ΤΥΠΑΤΕ.
  5.   Η ιεράρχηση ικανοποίησης των δαπανών του κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ , ήταν αρμοδιότητα και αποκλειστικά ευθύνη του «Δ.Σ» του ΤΥΠΑΤΕ.

Γι’ αυτό το λόγο με έγγραφό μας προειδοποιήσαμε το «Δ.Σ» , για αυτή του την υποχρέωση. Πέραν αυτού επειδή ο κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ συντηρούνταν σχεδόν μόνο με τις εισφορές των Συνταξιούχων του ζητήσαμε να σταματήσει να παρέχει περίθαλψη από τον ΤΥΠΑΤΕ στους τέως συναδέλφους της ΑΤΕ και από 1/8/2012 υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς, γιατί ο εργοδότης τους , τους είχε ήδη διπλοασφαλίσει για θέματα υγείας  στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ) και στην Ασφαλιστική εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ». (δελτίο ΤΥΠΟΥ  Τράπεζας Πειραιώς 290 5-11-2012).

6.   Από  1/8/2012 αν και εμείς οι συνταξιούχοι πληρώναμε τις εισφορές μας και συντηρούνταν ο   κλάδος    Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ ,το «Δ.Σ» του,  με την εγκύκλιο του 19/2012,σταμάτησε την εξόφληση των δαπανών μας για περίθαλψη (φάρμακα , νοσηλεία κ.λ.π . από 14/12/2012)

Για το λόγο αυτό αναγκαστήκαμε με το από4/2/2013  εξώδικο του Συλλόγου μας να ζητήσουμε από το Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ να μας γνωρίσει που είχαν αναλωθεί : οι μέχρι τότε εισφορές μας (περίπου 4 εκατ. €). Τα 3 εκατομ. € του δανείου από τον ΕΛΕΜ . Το 1 εκατομ. της παραχώρησης από την Τράπεζα Πειραιώς.  

Δυστυχώς το «Δ.Σ»  του ΤΥΠΑΤΕ μας αγνόησε. Μέχρι σήμερα δεν έδωσε «λογαριασμό» όπως όφειλε.      

Β. Ενέργειες από κοινού των δύο Συλλόγων μας:

  1.  Τον Ιανουάριο του 2013 . (ΤΥΠΑΤΕ εξόφληση δαπανών για φάρμακα κ.λπ.)

Η ένταξη μας θα είχε γίνει αρχές Φεβρουαρίου 2013 σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλου (επιστολή του 5789/6-2-2013).  Δυστυχώς  μπλοκαρίστηκε με  την από  16/8-2-2013 επιστολή , που έστειλε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ «ο Πρόεδρος» του «Δ.Σ» του ΤΥΠΑΤΕ. Τελικά  η ένταξή μας έγινε από 1/6/2013 μετά από μαραθώνιες προσπάθειες και αγώνες των δύο Συλλόγων μας. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης ήταν πέρα από τα άλλα να αναγκαστούμε να εξακολουθήσουμε να πληρώνουμε για 4 μήνες ακόμη τα φάρμακά μας.

2.      Συνεκτιμώντας όλα όσα μεσολάβησαν. Την αγωνία των συναδέλφων μας για τις υποχρεώσεις που τους δημιούργησαν, το κλείσιμο της ΑΤΕ και οι άστοχες επιλογές  του «Δ.Σ»  του ΤΥΠΑΤΕ , οι δύο Σύλλογοί μας πέρα από την αξίωση για πληρωμή των φαρμάκων κ.λπ. από τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, απευθύναμε για τον ίδιο σκοπό αίτημα και στον ΕΟΠΥΥ (ΤΑΥΤΕΚΩ) με την 111/160/14-6-2013. Από κοινού επιστολή μας .

Τα επιχειρήματα που προτάξαμε είναι πολύ σοβαρά. Για ευνόητους λόγους δεν σας παρουσιάζουμε  σήμερα αποσπάσματα αυτής της επιστολής. Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε πως οι εισφορές που εισέπραξε το ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ) από 1/8/2012 έως 31/12/2012, από τους εν ενεργεία , πρώην ΑΤΕ συναδέλφους , πλησιάζουν τα 15 εκατ. € χωρίς παράλληλα να αναλωθεί κανένα ποσό για την περίθαλψή τους….

Συνάδελφοι

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση θα έχετε πάντα μόνο από τις ανακοινώσεις (ατομικές και site) του Συλλόγου μας. Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες της παραπληροφόρησης. Μην σας παραπληροφορούν, πως τάχα οι Σύλλογοι των Συνταξιούχων ή οποιοσδήποτε άλλος έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του κλάδου Υγείας  του ΤΥΠΑΤΕ, από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ. Σας το  έχουμε τονίσει πολλές φορές. Αρμόδια για τη διαχείριση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ είναι μόνο Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. Για αυτό ζητήσαμε από το δικαστήριο οι δύο Σύλλογοι να διορίσει διαχειριστική επιτροπή στον ΕΛΕΜ. (θα εκδικαστεί στις 16/01/2014).

Τέλος υπενθυμίζουμε πως τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ δεν μπορούν να αναλωθούν για κανένα άλλο σκοπό. Παρά για το σκοπό που συγκεντρώθηκαν .(επικούρηση) . Έτσι ορίζει το καταστατικό του ΕΛΕΜ και οι αποφάσεις  Νο. 2199/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας και 25/2008 του Αρείου Πάγου.   

Τέλος ευχόμεθα Χρόνια Πολλά , Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία για όλους .     

 

Το Δ.Σ