ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6/04/2011

Α.Π.3556/1556                                                                                                                                                                                                 Αθήνα,6/04/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου καθόρισε ως ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 5/05 / 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου ( Παρνασού 2 – 8ος ορο )

Σε περίπτωση ματαίωσής της ελλείψει απαρτίας, θα επαναληφθεί την 12/05/11 ημέρα Πέμπτη στον ίδίο τόπο και χρόνο .

Επειδή ενδέχεται και η δεύτερη να αποβεί για τον ίδιο λόγο άκαρπη, η 3η και οριστική ορίζεται να πραγματοποιηθεί την 19/05/2011 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10.00’π.μ. στο Ξενοδοχείο  << ΤΙΤΑΝΙΑ >> ( Πανεπιστημίου 52 – 54 ) μέ τα παρακάτω

                                                                                               ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Λογοδοσία Γενικού Συμβουλίου

2.- Απολογισμός του λήξαντος οικονομικού ετους 2010

3.- Έγκριση Ισολογισμού 2010

4.- Απαλλαγή Γενικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

5.- Προϋπολογισμός έτους 2011

6.-Παρουσίαση σχεδίου του νέου προς ψήφιση Καταστατικού

7.- Θέματα που θα προταθούν για συζήτηση από μελη του Συλλόγου κατα τη διαρκεια της Συνέλευσης.

Τέλος, σας κάνουμε γνωστό, ότι οι συνάδελφοι που θα έλθουν από την περιφέρεια, θα λάβουν αποζημίωση μιας ημέρας 50 € και τα ναύλα τους, προσκομίζοντας τα εισιτήρια τους (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, πλοίων και αεροπλάνων -μόνο εάν έλθουν από μακρινές περιοχές ),εαν δε χρησιμοποιήσουν δικό τους Ι.Χ.Ε , θα πάρουν 0,20 Λ ανά χιλιόμετρο

  Προσδοκία μας η προσέλευση όλων σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ