Δήλωση Βούλησης Για ΕΟΠΥΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τόσο τα ανυπέρβλητα προβλήματα του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, λόγω της μεταβίβασης του «υγιούς» τμήματος της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, της μη κατάθεσης άλλης ρεαλιστικής, εναλλακτικής πρότασης, για την διατήρηση του Ταμείου μας, και της επί 2/μηνο στάσης πληρωμών του ΤΥΠΑΤΕ, όσο και την ανάγκη για παροχή Ασφάλισης Υγείας, προς τους Συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, που , αντικειμενικά, την έχουν περισσότερο ανάγκη και οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν τις, αυξημένες μάλιστα, εισφορές τους, ΧΩΡΙΣ να έχουν ασφάλιση,

eopyyμε την προταθείσα, από τα Δ.Σ. των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, ένταξη του Κλάδου Υγείας, του ΤΥΠΑΤΕ στον ΕΟΠΥΥ, ως τη μόνη δυνατή εναλλακτική λύση στην Ασφάλιση Υγείας μας.

 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………….

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: …………………… ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………

 

Ε- MAIL: ……………………………………………………………………………

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ………………………………………………………………………