Δραστηριότητες

Ενδεικτικά οι σκοποί του συλλόγου είναι:Η προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των μελών.Η επιδίωξη βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής τους θέσης.Η συνεργασία με άλλα όμοια Σωματεία, που λειτουργούν στο χώρο της Α.Τ.Ε. και άλλες Τράπεζες καθώς και με τους Συλλόγους του εν ενεργεία προσωπικού.Η συνεργασία με τη Διοίκηση της Α.Τ.Ε. σε θέματα που αφορούν τα μέλη μας, αλλά και τη λειτουργία της Τράπεζας, του Ταμείου Συντάξεων και των λοιπών Οργανισμών Προσωπικού.Η φροντίδα για αποκατάσταση αδικιών που υπέστησαν τα μέλη κατά την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.Χορήγηση στα μέλη του δανείων μέχρι 3.000 για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.Ένταξη των μελών που επιθυμούν σε ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής.Χορήγηση χρηματικών βραβείων σε τέκνα μελών μας, αριστούχους μαθητές γυμνασίου-λυκείου,φοιτητές και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (μάστερ -ντοκτορά) ανεξάρτητα από τον βαθμό επίδοσης.Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεστιάσεων – εκδρομών και λοιπών γιορτών για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου και την τέρψη αυτών. α) Χορήγηση βραβείων στους αριστούχους μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), φοιτητές (ΤΕΙ-ΑΕΙ) και Μεταπτυχιακούς ως ακολούθως:
· Άριστα από τάξη σε τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου 60,00
· Απολυτήριο Γυμνασίου με Άριστα 60,00
· Απολυτήριο Λυκείου με Άριστα 70,00
· Άριστα από έτος σε έτος Ανωτέρων Σχολών 70,00
· Πτυχίο Ανωτέρων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άριστα 70,00
· Άριστα από έτος σε έτος Ανωτάτων Σχολών 80,00
· Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άριστα 90,00
· Απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου (Master) 180,00
· Απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου 240,00
β) Δώρο γάμου 100,00 στα παιδιά των μελών του Συλλόγου που παντρεύονται.γ) Ενίσχυση των οικογενειών των θανόντων μελών του Συλλόγου ίση προς το 1/4 των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνει το τακτικό μέλος από το Ταμείο Συντάξεων.Στα πλαίσια της αλληλογνωριμίας και της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας αλλά και των οικογενειών τους διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις : α) Στις 19 Νοεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης, συνεστίαση. Στη συνεστίαση παραβρέθηκαν πάνω από 80 άτομα, μέλη του Συλλόγου και την οικογένειά τους.Από πλευράς Διοίκησης του Συλλόγου παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση οι 
: Πρόεδρος : Ανδρέας ΓραμματικόςΑ΄ Αντιπρόεδρος : Βασίλειος ΠρεβεδούροςΒ΄Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης ΡέτσοςΓενικός Γραμματέας : Νικόλαος Δήμου
Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Δήμου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : Απόστολος ΑνδριανόπουλοςΑπό πλευράς του Προεδρείου έγινε λεπτομερής ενημέρωση για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους και δόθηκαν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν από τους παρόντες συναδέλφους.β) Στις 21 Ιανουαρίου επίσης στη Θεσσαλονίκη έγινε η τελετή κοπής της πίττας στην πολυτελή αίθουσα ” ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” του Ξενοδοχείου “Φιλίππειον”.Παραβρέθηκαν περίπου 90 άτομα από το χώρο της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και από τη Διοίκηση του Συλλόγου οι :
Πρόεδρος : Ανδρέας ΓραμματικόςΓενικός Γραμματέας : Νικόλαος Δήμου.Σε μία λαμπρή εκδήλωση, Θεόδωρος Τσάμης, έγινε η κοπή της πίττας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ανδρεάδη και επακολούθησε χορός και γλέντι μέχρι αργά τις απογευματινές ώρες.Ευχή κι επιθυμία της Διοίκησης του Συλλόγου είναι εκδηλώσεις σαν κι αυτές να πραγματοποιηθούν και σε άλλα περιφερειακά διαμερίσματα , γιατί , όπως πιστεύουμε, πέρας της αλληλογνωριμίας φέρνουν σε επαφή τη Διοίκηση με την περιφέρεια και βοηθούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των επί μέρους προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας.