Ιστορία

Ιδρύθηκε το έτος 1988.

Το καταστατικό του υπογράφθηκε τη 10.03.1988 από 37 ιδρυτικά μέλη και εγκρίθηκε με την Νο1802/1988 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Σήμερα ο Σύλλογος αριθμεί 1300 τακτικά μέλη, όλα ενεργά. Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα γραφεία στην Αθήνα, Παρνασσού 2, Τ.Κ.105 61 Αθήνα, 8ος όροφος. Τηλέφωνα: 210/3212732-210/3250540 Fax: 210/3250667 Διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Φραγκίνη 5, 3ος όροφος, τηλέφωνο και fax : 2310/271401 Τ.Κ. 546 24

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελούσαν οι κ.κ. :

1) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Παναγιώτης Πρόεδρος

2) ΚΑΖΕΡΟΣ Παναγιώτης Α΄ Αντιπρόεδρος

3) ΡΕΤΣΟΣ Παναγιώτης Β΄ Αντιπρόεδρος

4) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Γεν. Γραμματέας

5) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γιάννης Αναπλ. Γεν. Γραμματέα

6) ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης Ταμίας

7) ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ Χαράλαμπος Μέλος

8) ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Νικόλαος Μέλος

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου αποτελούν οι κ.κ. :

1) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ανδρέας Πρόεδρος (τηλ. Γραφείου: 210/3212732, οικίας: 210/8992739)

2) ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Βασίλειος Α΄ Αντιπρόεδρος (τηλ. 210/9012875)

3) ΡΕΤΣΟΣ Παναγιώτης Β΄ Αντιπρόεδρος (τηλ. 210/7783368)

4) ΔΗΜΟΥ Νικόλαος Γεν. Γραμματέας (τηλ. Γραφείου: 210/3250540, οικίας: 210/8810588)

5) ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Αναπλ.Γεν.Γραμματέα(τηλ.210/9925833)

6) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Πόπη Ταμίας (τηλ. 210/ 7786929)

7) ΖΑΡΙΦΗΣ Νικόλαος Αναπλ. Ταμίας (τηλ. 210/9510786)

8) ΦΛΩΡΟΣ Γεώργιος Μέλος (τηλ. 210/6534256)

Περιφερειακοί Σύμβουλοι

5) ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Αναπλ.Γεν.Γραμματέα (τηλ.210/9925833)

6) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Πόπη Ταμίας (τηλ. 210/ 7786929)

7)ΖΑΡΙΦΗΣ Νικόλαος Αναπλ. Ταμίας (τηλ. 210/9510786)

8)ΦΛΩΡΟΣ Γεώργιος Μέλος (τηλ. 210/6534256)

Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1)Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης:ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κυριάκος (τηλ.25510/27416)

2)Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας : ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γεώργιος (τηλ. Γραφείου : 2310/271401, Οικίας : 2310/860512)

3)Θεσσαλίας : ΑΛΜΠΑΝΗΣ Κωνσταντίνος (τηλ. 2410/284714)

4)Στερεάς Ελλάδας : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (τηλ. 26410/31985)

5)Ηπείρου-νήσων Ιονίου : ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κωνσταντίνος (τηλ. 26510/40465)

6)Πελοποννήσου : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης (τηλ. 26210/26512)

7)Κρήτης : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος (τηλ. 2810/262597)

Τα οκτώ(8) μέλη του Δ.Σ. και οι επτά ( 7 ) Περιφερειακοί Σύμβουλοι συγκροτούν το 15/μελές Γενικό Συμβούλιο , που είναι αιρετό και προέρχεται από τις Αρχαιρεσίες που διενεργούνται υποχρεωτικά ανά 3 / ετία για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου. Οι τελευταίες αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν στις 24 Μαίου 2004.

Tη Γραμματεία του Συλλόγου χειρίζεται με άψογο τρόπο και αντικαθιστά επάξια το Δ.Σ. η κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ , η οποία με υπομονή και καρτερία δέχεται όλα τα τηλεφωνήματα, απ’ όλη την Ελλάδα και δίνει τις σωστές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εξελικτική πορεία των θεμάτων που απασχολούν το Σύλλογο.