ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05.05.2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr
10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 05-05-2023
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωση μας, ότι ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζει εσφαλμένα το συνολικό ύψος των συντάξεων μας, δηλαδή ερμηνεύει και εφαρμόζει εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 28 και 30 του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), μη λαμβάνοντας υπόψη τις προσαυξημένες εισφορές μας, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται σωστά ο
πρόσθετος συντελεστής αναπλήρωσης. Έτσι δεν μας αποδίδονται σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία παρακρατούνται παρανόμα από τις μηνιαίες συντάξεις μας.

Ο Σύλλογος μας ανέθεσε στη Δικηγορική Εταιρεία του ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, με σκοπό τον σωστό υπολογισμό των συντάξεων μας, καθώς και την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών που παράνομα παρακρατήθηκαν από τον μη σωστό υπολογισμό.

Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η εξωδικαστική επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος, με συγκεκριμένες ενέργειες προς τον e-ΕΦΚΑ (τεκμηριωμένη νομική Γνωμοδότηση – αίτηση – εξώδικη δήλωση), καθώς και προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσκομίζοντας το σύνολο των αναγκαίων προς τούτο στοιχείων, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα χωρίς την ανάγκη κατάθεσης αγωγών.

Στις παραπάνω εξωδικαστικές ενέργειες, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει, χωρίς υποχρέωση εγγραφής του στο Σύλλογο μας, αφού συμφωνήθηκαν οριστικά από τους δύο Συλλόγους οι όροι ενοποίησης και αναμένεται από τον άλλο Σύλλογο (ΣΥ ΣΥ ΑΤΕ) ο ορισμός της καταστατικής συνέλευσης, για την διαδικασία έγκρισης του καταστατικού του ενοποιημένου Συλλόγου.
Την αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Πανελλήνιος Σύλλογος.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εξωδικαστικά η επίλυση της υπόθεσης, τότε η Δικηγορική Εταιρεία θα αναλάβει να ασκήσει ομαδικές αγωγές με χαμηλό ποσό αμοιβής και κόστος για τον κάθε συμμετέχοντα και βέβαια εφόσον ο ίδιος επιθυμεί τη συμμετοχή του.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή αρχικά στις εν λόγω εξωδικαστικές ενέργειες, παρακαλούνται να αποστείλουν στα Γραφεία του Συλλόγου έως την 31η Μαΐου 2023 τα κάτωθι στοιχεία:
α) Απόφαση συνταξιοδότησης,
β) πρόσφατο ενημερωτικό πληρωμής της σύνταξης και
γ) υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση και αποστολή της στο Σύλλογο με mail. Σε περίπτωση που την
αποστείλετε με άλλο τρόπο, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής, μέσω gov ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω αστυνομικής αρχής.

mail Συλλόγου: info@pasysyate.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχέδιο εξουσιοδότησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:
www.pasysyate.gr

Για τυχόν απορίες σας θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Συλλόγου: 210-3250540 και 210-3212732.

          Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας        

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ