ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06.06.2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 06/06/2023

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, η Δικηγορική Εταιρεία του ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, έχει αναλάβει να προβεί σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες εκ μέρους του Συλλόγου μας και των ενδιαφερομένων συναδέλφων, μελών και μη μελών, για το υπόψη θέμα.

Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με σειρά ενεργειών μας προς τον e-ΕΦΚΑ (τεκμηριωμένη νομική Γνωμοδότηση – αίτηση – εξώδικη δήλωση) και προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την αποστολή εκ μέρους σας των αναγκαίων στοιχείων (1. απόφαση συνταξιοδότησης, 2. πρόσφατο ενημερωτικό πληρωμής της σύνταξης και 3. σχέδιο εξουσιοδότησης) λήγει την 31η Μαΐου 2023.

Ωστόσο, ενόψει αφενός της ιδιαιτέρως μεγάλης συμμετοχής και του σχετικού αιτήματος σημαντικού αριθμού ενδιαφερομένων, αφετέρου δε της τρέχουσας συγκυρίας (διπλή εκλογική αναμέτρηση), κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ