ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07.03.2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ, ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε με σχετικές αναρτήσεις μας, για τις εξελίξεις στο Ταμείο Πρόνοιας και τα ζητήματα που ανέκυψαν μετά την δημοσίευση της υπ’αρ. 30/2023 απόφασης του Αρείου Πάγου και της υπ’αρ. 138/2023 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Σύλλογος μας οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, από όσους επιθυμούν να δικαιωθούν για τα απλήρωτα δικαιώματα τους.

Ο Άρειος Πάγος, ύστερα από αίτηση του ίδιου του Ταμείου, έκρινε ότι όλες οι αποφάσεις του Ταμείου σχετικά με την καταβολή οικονομικών παροχών που έγιναν από το Δ.Σ. χωρίς προηγούμενη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και χωρίς έγκριση των συναρμοδίων υπουργών, είναι άκυρες.

Για όσους δεν γνωρίζουν άκυρη σημαίνει ότι η παροχή δεν έγινε, είναι ανύπαρκτη και το γεγονός αυτό δημιουργεί, ασφαλώς, ευθύνες για τη διοίκηση του Ταμείου.

Η δυσμενέστατη αυτή εξέλιξη προέκυψε από τις ενέργειες της διοίκησης του Ταμείου, που επιλεκτικά προσέφυγε εναντίον ορισμένων μόνο συναδέλφων και στους οποίους αρνήθηκε να καταβάλει τις παροχές που το Εφετείο έκρινε νόμιμες και τις οποίες (ίδιες παροχές) το Ταμείο κατέβαλε σε πολλούς παράνομα.

Υπάρχει συνεπώς ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων που δεν μπορεί να λάβει αυτά που τα δικαστήρια τους έχουν επιδικάσει και ένας αριθμός συναδέλφων που δεν έλαβαν τα δικαιώματα που δικαιούνται, δηλαδή αυτά που επιλεκτικά κατεβλήθησαν μόνο σε ορισμένους.

Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των αιτημάτων των συναδέλφων μας.

Ο μόνος τρόπος να αρθούν τα εμπόδια αυτά είναι η σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και η επιδίωξη έγκρισης από τους συναρμόδιους υπουργούς, όπως ακριβώς υποδεικνύει η απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Μετά την ως άνω δυσμενή εξέλιξη για τα συμφέροντα των συναδέλφων, επακολούθησε η έκδοση της υπ’αρ. 138/2023 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία προκλήθηκε από την άρνηση της διοίκησης του Ταμείου να συνεργασθεί με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, την οποία η διοίκηση του Ταμείου αμφισβητεί, όλες οι αποφάσεις του Ταμείου με τις οποίες αυτό τέθηκε σε εκκαθάριση και διορίσθηκαν εκκαθαριστές τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ. (Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει) είναι παράνομες.

Ενόψει όλων των ανωτέρω και ανεξαρτήτως της όποιας εξέλιξης των σχέσεων Υπουργείου Εργασίας και διοίκησης του Ταμείου, περί του αν το Ταμείο είναι σε εκκαθάριση ή όχι, έχουμε τη γνώμη ότι όσοι συνάδελφοι έχουν απαιτήσεις από το Ταμείο που δεν ικανοποιούνται και όσοι συνάδελφοι δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις στη βάση της αρχής της ισότητας, θα πρέπει να επιδιώξουν να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις που όρισε ο Άρειος Πάγος.

Θα πρέπει, δηλαδή, να ζητήσουν με ομαδική αγωγή να υποχρεωθεί το Ταμείο να προβεί στη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και έγκριση της μελέτης από τους συναρμοδίους υπουργούς, ώστε οι συνάδελφοι να ικανοποιηθούν για τις νόμιμες απαιτήσεις τους.

Προκειμένου λοιπόν για να οργανωθεί η όλη διαδικασία, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν προς στον Πανελλήνιο Σύλλογο το ενδιαφέρον τους, τηλεφωνικά η με mail, για την συμμετοχή τους στη ως άνω προσπάθεια.

Τηλέφωνα: 210-3250540, 210-3212732.

Mail: info@pasysyate.gr

                                                                                     ΑΘΗΝΑ   07/03/2024

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ