ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.6.2013

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι,

Επειδή και πάλι η παραπληροφόρηση οργιάζει επίσημη θέση για τα θέματά μας εκφράζεται μόνο από τους Συλλόγους μας.

Ειδικά για τα θέματα υγείας σας γνωρίζουμε για  μια φορά ακόμη :

Από 1/6/2013 είμαστε ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ. ΕΤΑΜ

Απολαμβάνουμε ότι ακριβώς και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ.

Μέχρι να εκδοθούν τα νέα βιβλιάρια υγείας  από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα επισκέπτεστε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Θα τους τονίζετε πως είστε ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Θα τους δίνετε το ΑΜΚΑ σας. Θα σας δίνουν ηλεκτρονική συνταγή. Θα πηγαίνετε στο φαρμακείο. Θα πληρώνετε μόνο τη συμμετοχή και θα σας δίνει τα φάρμακα.

Για εξετάσεις θα παίρνετε παραπεμπτικό από γιατρό του ΕΟΠΥΥ.