ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27.04.23

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

                                                                                                         Αθήνα, 27/04/2023

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

Σας ενημερώνουμε ότι ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζει εσφαλμένα το συνολικό ύψος των συντάξεων των συνταξιούχων της ΑΤΕ, όπως άλλωστε και ορισμένων άλλων κατηγοριών συνταξιούχων, ιδίως τέως υπαλλήλων Τραπεζών.

Ειδικότερα, ερμηνεύει και εφαρμόζει εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 28 και 30 του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), μη λαμβάνοντας, ως όφειλε, υπόψη τις προσαυξημένες εισφορές μας με συνέπεια να μην υπολογίζεται ορθά ο πρόσθετος συντελεστής αναπλήρωσης και μάλιστα  επί του συνόλου του εργασιακού βίου.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρακρατείται παρανόμως από τις μηνιαίες συντάξεις μας και να μη αποδίδονται σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ο Σύλλογος μας ανέθεσε σε Δικηγορική Εταιρεία η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά.

Ήδη έχει αναλάβει και εκκινήσει διαδικασίες διεκδίκησης των ποσών αυτών και για λογαριασμό συνταξιούχων άλλων Τραπεζών.

Είναι προφανές ότι με χαρά θα αναλάμβανε τη διεκδίκηση των ποσών αυτών και για λογαριασμό των συνταξιούχων της ΑΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προβεί σε ενέργειες, για λογαριασμό των συνταξιούχων μας, σε εξωδικαστικό και στη συνέχεια σε δικαστικό επίπεδο (περιλαμβανομένων των ομαδικών αγωγών), με σκοπό τη διεκδίκηση τόσο των ποσών αυτών και των νομίμων τόκων, όσο και την εφεξής καταβολή πλήρους του ποσού της συντάξεως που ο καθένας μας δικαιούται.

Θα προβεί δε στις ενέργειες αυτές στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή και να αποτραπεί έτσι ο κίνδυνος να υποπέσουν οι προγενέστερες αξιώσεις σε παραγραφή.

Στις επόμενες μέρες, με ανακοίνωση του Συλλόγου μας, θα ενημερωθείτε για τους όρους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξωδικαστική και δικαστική συμμετοχή όλων μας στις ανωτέρω ενέργειες.

Θα μπορούν δε να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι, μέλη και μη μέλη του Συλλόγου μας, χωρίς υποχρέωση εγγραφής τους στο Σύλλογο μας.

Άλλωστε επίκειται σύντομα η ενοποίηση, αφού πλέον ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ των δύο Συλλόγων σε όλα!!

                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ

          Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ