ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09.04.2024

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ για το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η απαράδεκτη από κάθε άποψη συμπεριφορά της Προέδρου και των συν αυτή μελών του Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ υποχρέωσε τελικά την εποπτεύουσα αρχή να προβεί, για πρώτη φορά στα χρονικά, σε αντικατάσταση του Δ.Σ. του Ταμείου από εξωτερικό διαχειριστή, στους σκοπούς του οποίου συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η νόμιμη διαχείριση, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των δικαιούχων των παροχών του Ταμείου.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας προσδοκούν ότι μετά τις πρόσφατες αυτές δραματικές εξελίξεις στο Ταμείο Πρόνοιας, θα επικρατήσουν επιτέλους το Κράτος Δικαίου και οι αρχές του, δηλαδή, η νομιμότητα και η αναλογικότητα – ισότητα, με στηρίγματα στην ηθική και στη λογική, προς το γενικότερο συμφέρον των Συναδέλφων, οι οποίοι εξακολουθούν, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, να έχουν νόμιμα δικαιώματα επί των ασφαλιστικών αποθεματικών του Ταμείου αυτού.

Ειδικότερα, απαιτούμε όπως όλες ανεξαιρέτως οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ταμείου, οι οποίες, σύμφωνα με την ειδική επί του θέματος Απόφαση του Αρείου Πάγου, πραγματοποιήθηκαν ΧΩΡΙΣ να προηγηθεί η επιβαλλόμενη Αναλογιστική Μελέτη, ελεγχθούν, κατ’ αρχή, ΕΑΝ μπορούν να θεσπιστούν, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και την ad hoc νομολογία των Δικαστηρίων.

Όσες από τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που επήλθαν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες πληρούν το κριτήριο της εναρμόνισής τους με το ως άνω πλαίσιο και νομολογία, θα πρέπει, στη συνέχεια, να μελετηθούν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, [ΕΑΑ], ώστε να καθοριστούν τα επ’ αυτών δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, τηρουμένης της Αρχής της Αναλογικότητας και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ασφαλιστικά κεφάλαια του Ταμείου, για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που θα έχουν προηγούμενα κριθεί ως νόμιμα.

Με τα δεδομένα αυτά, εάν δεχθούμε, ως υπόθεση εργασίας και μόνο, ότι η ΕΑΑ προσδιορίσει ότι οι δικαιούχοι μίας παροχής του Ταμείου μπορούν να λάβουν το ποσό των 6.000,00 Ευρώ, όσοι έχουν ήδη λάβει 5.000,00 Ευρώ, θα δικαιούνται να λάβουν, μετά από συμψηφισμό, το υπόλοιπο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

Εάν, όμως, κάποιοι έχουν ήδη λάβει το ποσό των 10.000,00 Ευρώ, θεωρώντας ότι τα έλαβαν καλή τη πίστη και λαμβάνοντας υπόψη, [ακόμη και στο χώρο μας], την επί του θέματος νομολογία, η επιπλέον διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να αναζητηθεί από τους λήπτες των παροχών αυτών. Μπορεί, όμως, και πρέπει να καταλογιστεί σε βάρος των φυσικών προσώπων που ενέκριναν την καταβολή τους, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το συγκεκριμένο Ν.Π.Ι.Δ.

Κατ’ αναλογία, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις τροποποιήσεις εκείνες του Καταστατικού του Ταμείου, οι οποίες θα κριθούν ως ΜΗ συμβατές με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τη νομολογία.

Διερωτώμεθα, τέλος, μετά απ’ όλα αυτά, ΠΟΙΟΣ μπορεί να είναι ο λόγος, για τον οποίο δεν εξελίσσεται η ποινική διαδικασία, για κακουργηματική απιστία, που έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος των ΙΔΙΩΝμελών της διοίκησης του Ταμείου, από τα οποία αφαιρέθηκε η διαχείριση της περιουσίας του;

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τα Δ.Σ. που κατ’ επανάληψη έχουν ζητήσει έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου, τον οποίο, όμως, εκείνη πεισματικά αρνιόταν, θα επιδιώξουν το διάλογο με το διαχειριστή, με γνώμονα πάντα την κατ’ αναλογία ισότιμη αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των ασφαλισμένων, [μεταξύ των οποίων και μέλη των Συλλόγων μας], και δικαιούχων των παροχών του Ταμείου.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Αθήνα 9/4/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γ. ΜΑΛΛΑΜΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Π. ΠΑΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Ν. ΔΗΜΟΥ