ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr
10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 16/01/2024

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ , μετά την άριστη συνεργασία με τα πολυϊατρεία της ALPHA, αναζήτησε στην αγορά ομαδικό ασφαλιστήριο, για να παρέχει στους συνταξιούχους της ΑΤΕ υπηρεσίες υγείας, τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Μετά από συζητήσεις που έγιναν με τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα υγείας που παρέχει στα 13.000 περίπου μέλη του.

Συνημμένα σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία του προγράμματος.

Το ανωτέρω πρόγραμμα το στείλαμε και στον Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ να το αξιολογήσει και από κοινού να προβούμε σε απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης του.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΔΗΜΟΥ

Κοινοποίηση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Συνημμένα : Δικαιολογητικά σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα.

ΟΜΑΔΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-2-4