ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Γ.Σ-ΟΣΥΑΤΕ