ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Hλεκρονική διεύθυνση : pasysyate.gr e-mail info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

 

 

Αθήνα  01/03/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Συνάδελφε,

Το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου καθόρισε ως ημερομηνία σύγκλησης της

Ετήσιας Τακτικής (Εκλογικής) Γενικής Συνέλευσης την 10/04/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου (Παρνασσού 2 – 8ος όρ.).

      Σε περίπτωση ματαίωσής της ελλείψει απαρτίας, θα επαναληφθεί την 17/04/13

Ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Επειδή ενδέχεται και η δεύτερη να αποβεί για τον ίδιο λόγο άκαρπη,

η 3η και οριστική ορίζεται να πραγματοποιηθεί την 24η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 – 14.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 -54) με τα παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λογοδοσία Γενικού Συμβουλίου
  2. Απολογισμός του λήξαντος οικονομικού έτους 2012
  3. Έγκριση Ισολογισμού 2012
  4. Απαλλαγή Γενικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
  5. Προϋπολογισμός έτους 2013
  6. Προκήρυξη εκλογών – Υποψηφιότητες.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα γίνουν στις 24/5/2013. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τους Περιφερειακούς Συμβούλους  πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 23/04/2013 ώρα 12.00΄ το μεσημέρι στο FAX 210/3250667. Λεπτομέρειες και οδηγίες για τις εκλογές θα σας δοθούν από την Εφορευτική Επιτροπή.

 7. Θέματα που θα προταθούν για συζήτηση από μέλη του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Τέλος σας κάνουμε γνωστό, ότι οι συνάδελφοι που θα έλθουν από την περιφέρεια, θα λάβουν αποζημίωση μιας ημέρας 50 € και τα ναύλα τους, προσκομίζοντας τα εισιτήριά τους ( ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΠΛΟΙΩΝ και ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις), εάν δε, χρησιμοποιήσουν δικό τους μέσο – Ι.Χ.Ε , θα πάρουν 0,20 Λ ανά χιλιόμετρο.

Προσδοκία μας η προσέλευση όλων σας.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ