ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  –  ΕΠΕΙΓΟΝ

17-09-2014

 

ΘΕΜΑ  : ‘’Στεγαστικά  δάνεια συναδέλφων ΑΤΕ, σε εθελουσία έξοδο’’ .

 

Οι συνάδελφοι που έφυγαν με εθελουσία έξοδο και έχουν ενεργά στεγαστικά δάνεια, θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα, ώστε να υπάρχει υπόλοιπο στο λογ/σμό του Ταμιευτηρίου τους τουλάχιστον ισόποσο, με  2 δόσεις.Την επόμενη εβδομάδα, θα ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή, για την  είσπραξη των δόσεων αρχικά μηνός Ιουλίου και στη συνέχεια μηνός  Αυγούστου  2014.

Όσοι από τους συν/φους, έχουν προηγούμενες ανεξόφλητες δόσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Μηχ/σης  του ΟΣΥΑΤΕ,  για  τον τρόπο τακτοποίησης  της υποχρέωσής τους  τηλ.  210 / 32.24.989  εσωτ. 3.

 

 

ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ      ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ