ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.

Σχετικά με τα σφάλματα που διαπιστώνετε μετά τον έλεγχο των στοιχείων σας και μετά τον έλεγχο των βεβαιώσεων του ΙΚΑ, όσον αφορά για τον χρόνο ασφάλισης και τον επανυπολογισμό των συντάξεων σας, θα είναι χρήσιμο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σας, είτε αίτηση προς το ΕΦΚΑ, είτε κατάθεση αγωγής, να επικοινωνήσετε με το ΕΦΚΑ-ΤΣΠΑΤΕ(κ. Κούρο) ή με το Σύλλογο μας (τηλ. 3250540).

Για το θέμα αυτό απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις.

Καλό είναι να επικοινωνήσετε με τους παραπάνω που σας προτείνουμε, ώστε να σας γίνει πληρέστερη ενημέρωση για τον χρόνο που ίσως θέλετε να αναγνωρίσετε, ώστε να μην υπάρξει αντίθετο και ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή τελικό αποτέλεσμα μετά την αναγνώριση, σε βάρος των συμφερόντων σας.

Αθήνα 18/12/2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ