ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.5.2013

Απο Αρκετούς συναδέλφους μας, μέλη του Οικοδομικού Συν/σμού  – απο σφάλμα της Μηχ/σης – δεν παρακρατήθηκε η δόση Μαΐου των δανείων τους-

Όπως μας γνώρισε ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός , η δόση αυτή θα εισπραχθεί απο τη Σύνταξη του Ιουνίου μαζί με τη δόση Ιουνίου-

Συνεπώς να έχετε υπόψη σας ότι τον Ιούνιο , θα σας γίνει παρακράτηση δύο δόσεων , γι ΄αυτό πρέπει να μεριμνήσετε να υπάρχει υπόλοιπο στο Λογαριασμό  Ταμιευτηρίου σας.