ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6.4.2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                                    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                               ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΤΕ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 – Τ.Κ. 106 71                                                     ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – T.K. 105 61

ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583                                        ΤΗΛ.: 210/3250540, 2103212732

FAX : 210 36 02 101                                                                   FAX  : 210/3250667

email : silsinate@hotmail.com                                                 email : info@pasysyate.gr

 

Αρ. Πρωτ.: 83                                                             Αρ. Πρωτ.: 35

 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2016

 

Προς

  • Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ
  • Προεδρείο Γ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ της 2.4.2016

 

 

Συνάδελφοι,

 

Κατ’ αρχή κρίνουμε θετικά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, της 2.4.2016, να δοθεί βοήθημα σε όλα τα μέλη του ΕΛΕΜ.

Οι δύο Σύλλογοι Συνταξιούχων, σε σημερινή τους σύσκεψη διαμόρφωσαν την ακόλουθη πρόταση, ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα και τα 2.800 περίπου μέλη τους, που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να τους χορηγηθεί το βοήθημα σε δεύτερο και πιθανώς αβέβαιο χρόνο.

Η πρότασή μας, για τα μέλη του ΕΛΕΜ, είναι η άμεση αποδοχή της παρακάτω διαδικασίας:

Με βάση τα τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα των Επικουρήσεων, που χορηγεί ηλεκτρονικά το ΕΤΕΑ, προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ενός εκάστου, με 31.12.2006, ώστε, σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής του στον ΕΛΕΜ, μείον το χρόνο λήψης επικούρησης (μέχρι 31.12.2006), και με συντελεστή στάθμισης 1, για τους πριν 1.1.1993 προσληφθέντες, και 0,5, για τους μετά την ημερομηνία αυτή προσληφθέντες, να υπολογισθεί το δικαιούμενο για τον καθένα ποσό, ως το γινόμενο των τριών αυτών στοιχείων (συντάξιμες αποδοχές, υπολειπόμενος χρόνος και συντελεστής στάθμισης) καθώς και ο λόγος των δικαιωμάτων ενός εκάστου στο σύνολο των δικαιουμένων ποσών, με τον οποίο λόγο θα πολλαπλασιασθεί το προς διάθεση συνολικό ποσό του βοηθήματος.

Νοείται ότι η ίδια διαδικασία πρέπει να ισχύσει και για τους εν ενεργεία συναδέλφους την 31.12.2006.

Είμαστε δέκτες έντονα αρνητικών αντιδράσεων συναδέλφων που μένουν εκτός χορήγησης του δικαιούμενου απ’ αυτούς βοηθήματος, οι πιθανές ενέργειες των οποίων είναι απρόβλεπτες.

 

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                                                                                ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΜΑΡΑΝΤΟΣ  Δ.            ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.                        ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α.                   ΦΛΩΡΟΣ Γ.